al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Navès

Codi
251462
Comarca
Solsonès
Població
318
Superfície
145,27
Densitat
2,2
Altitud
610

Superfície (km²)

Municipi
145,27
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
2,2
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
160
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
158
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
318
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
50
Comarca
_
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
200
Comarca
_
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
56
Comarca
_
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
256.461

Població

Municipi
318
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
23
Comarca
_
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
104
Comarca
_
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
29
Comarca
_
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
160
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
96
Comarca
_
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
_
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
158
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
286
Comarca
_
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
20
Comarca
_
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
318
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
304
Comarca
_
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
14
Comarca
_
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
318
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
150
Comarca
_
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
160
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
154
Comarca
_
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
158
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
5
Comarca
457
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
391
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
7
Comarca
848
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
55
Comarca
_
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
45,5
Comarca
_
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
58
Catalunya
27.849

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
47
Catalunya
26.333

Naixements

Municipi
2
Comarca
105
Catalunya
54.182

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
30
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
33
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
18
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
108
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
6,56
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
32,79
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
29,51
Comarca
_
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
266
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
251
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
254
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
201
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
267
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
10,7
Comarca
_
Catalunya
14

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
26,3
Comarca
_
Catalunya
27,9

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
26,3
Comarca
_
Catalunya
23,4

Educació superior

Municipi
36,6
Comarca
_
Catalunya
34,7

Electors (Elec. municipals)

Municipi
223
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
72,6
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
222
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
60,4
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
223
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
70,9
Comarca
_
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
223
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
74
Comarca
_
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
75
Comarca
3.845
Catalunya
1.942.825

Dones

Municipi
65
Comarca
3.175
Catalunya
1.715.265

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
145
Comarca
7.020
Catalunya
3.658.085

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
155
Comarca
7.460
Catalunya
3.835.570

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
185
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.070
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
390
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
2.860
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
4.500
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
485
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
115
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
230
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
895
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
60
Comarca
1.720
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
1.630
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.430
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.445
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
4.500
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
17
Comarca
665
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
62
Comarca
3.894
Catalunya
1.758.796

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
943,19
Comarca
1.044,64
Catalunya
1.259,32

Homes

Municipi
32
Comarca
1.679
Catalunya
741.000

Dones

Municipi
21
Comarca
1.724
Catalunya
800.323

Total

Municipi
53
Comarca
3.403
Catalunya
1.541.323

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,3
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,6
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
4,9
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
0,9
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
4,9
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
107
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
94
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
201
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
53,2
Comarca
_
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
109,1
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
282
Comarca
13.713
Catalunya
5.970.136

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
28.039
Comarca
35.535
Catalunya
70.177

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
140
Comarca
288
Catalunya
505

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.353
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.919
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.358
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3.021
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
5.379
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.463
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
549
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
231
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
79
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
33
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.358
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
66
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
41
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
2.663
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
22.476
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
213.956
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
350
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
114
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
141
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
198
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
43
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
122
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
77
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
440
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,2
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
32,9
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
373,67
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74