al contingut a la navegació Informació de contacte

Balma de Guilanyà

La Balma Guilanyà, també conBAUMA_DE_LA_GUINEU_-_NAVÈS_-_IB-350.jpgeguda com la Balma de la Guineu, és un petit abric rocós al peu del camí d'accés a la Serra de Busa, per Besora.

El reconeixement d’aquesta cavitat com a jaciment arqueològic, es produeix l’any 1992, quan arrel de les obres d’arranjament efectuades a la pista forestal que passa pel costat de la balma, van quedar al descobert varies restes arqueològiques. Des d’aleshores s’han realitzat un total de sis campanyes d’excavació.

Característiques

El jaciment de la Balma Guilanyà, presenta vàries ocupacions prehistòriques atribuïbles al Paleolític Superior Final i Mesolític. El conjunt Paleolític està integrat per tres nivells arqueològics en els que s’hi han recuperat restes lítiques i faunístiques, estructures de combustió i el que és més significatiu, un total de 38 restes humanes assignades a un mínim de quatre individus de l’espècie Homo sapiens anatòmicament modern.

Pel que fa al conjunt mesolític es disposa de dos unitats arqueològiques, amb un registre semblant al documentat als nivells paleolítics, encara que s’hi observen algunes diferències a nivell de gestió de matèries primeres i de fabricació d’instruments lítics.
Aquest jaciment s’ha d’entendre com un assentament que els grups de caçadors recol·lectors utilitzaven estacionalment en el transcurs dels seus desplaçaments anuals pel territori. Per la seva situació geogràfica, ubicat en una zona muntanyosa, es converteix en un bon referent per estudiar les estratègies de gestió dels ecosistemes de muntanya durant la transició de l’últim període glacial a l'Holocè.

Recerca

Els treballs d’investigació d’aquest jaciment s’inclouen en un projecte de recerca d’ampli abast titulat “Organització de la subsistència durant el Pleistocè Final i l'Holocè als Prepirineus Orientals”, que té com a objectiu caracteritzar les poblacions humanes prehistòriques d’aquest àmbit geogràfic. Actualment, la Balma Guilanyà s’excava cada estiu.